Anna-Kristiina Mikkonen

Blogi

Ehdokashaastattelu

SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen haluaa kumota aktiivimallin ja turvata sosiaali- ja terveyspalvelut  julkisina palveluina. Itä-Savon ehdokashaastattelusarja, julkaistu 19.2.2019

Anna-Kristiina Mikkosen mielestä Savonlinnaan tarvitaan opettajankoulutuksen tilalle monipuolista koulutustarjontaa, vaikkapa musiikin korkeakoulutusta.

Jos saisit itsevaltiaana kumota tai säätää kolme lakia, mitkä ne olisivat?

— Sote-lain säätäisin niin, että palvelut turvattaisiin julkisena palveluna. Palveluja pitää kehittää niin, että lähtökohtana on ihminen eivätkä hallintorakenteet.
— Aloittaisin uudistuksen päivystys- ja keskittämisasetuksesta. Muuttaisin niitä niin, että palvelujen saavutettavuus olisi koko maassa aidosti turvattu. Sote-uudistuksessani ei olisi mukana maakuntauudistusta, vaan SDP:n vahvat sote-kunnat. Vanhuspalvelulakiin kirjaisin sitovan hoitajamitoituksen sekä tarkemmat kriteerit valvontaan ja sanktiot.
— Nostaisin oppivelvollisuusiän 18 ikävuoteen. Siten turvattaisiin maksuton toinen aste eli lukio ja ammattiopinnot. Kaikilla nuorilla olisi yhtäläinen mahdollisuus peruskoulun jälkeiseen tutkintoon. Tämä estäisi nuorten syrjäytymistä.
— Aktiivimallin kumoaisin. Me tarvitsemme aidosti aktivoivaa työvoimapolitiikkaa emmekä leikattujen porkkanoiden mallia.
Alueemme väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee. Millä keinoilla alueelle saadaan lisää elinvoimaa?
— Ennen kaikkea tarvitaan työpaikkoja, monipuolisia koulutuspaikkoja ja monipuolista elinkeinorakennetta.
— Meidän pitää hakea omien vahvuuksiemme ja erityispiirteiden kautta ratkaisuja, joilla saadaan pysyvää positiivista kehitystä tapahtumaan. Meidän erityispiirteitämme ovat luonto, kulttuuri ja Saimaa.
— Matkailua pitää monipuolistaa ja ympärivuotistaa koko Saimaan alueella. Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen toisi varmasti elinvoimaa.
— Liikenneinfrasta ja tietoliikenneyhteyksistä pitää huolehtia. Saimaan alueella pitää tehdä yhteistyötä, samoin Venäjän kanssa.
Suomeen muodostetaan uusi hallitus vaalien jälkeen. Onko oman puolueesi oltava hallituksessa ja ketkä ovat mieluisimmat kumppanit?
— Tottakai SDP:n tavoitteena on päästä pääministeripuolueeksi ja hakemaan vaihtoehtoa nykyiselle hallituspolitiikalle. SDP:llä on selkeä tulevaisuuteen suuntaava ohjelma, jolla rakennetaan kestävästi Suomea, jossa kaikki on mukana. Hallituspohjaan en ota kantaa. Vaalit ratkaisevat.
Millaiset keinot valitsisit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja mitä yleisessä keskustelussa olleita keinoja et valitsisi?
— Tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia, tekoja ja sitoutumista niihin.
— Samalla ilmastonmuutoksen hillitseminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Yksilötasolla tärkeitä ovat kaikki arjen kulutusvalinnat, kuten lähiruuan suosiminen ja kierrätys. Julkisissa hankinnoissa voisi suosia lähiruokaa ja lähellä tuotettuja palveluja, kuten Savonlinnan kaupunki tekee.
— Verotuksen keinoin pitää ohjata kuluttajia. Verotuksella voidaan ohjata esimerkiksi vähäpäästöisten autojen tai sähköautojen hankintaan.
— Saimaan rannalla meidän on erityisesti pidettävä huolta vesistöistämme. Puhtaan veden arvo nousee vielä kultaakin kalliimmaksi.
Pitäisikö valtion päätöksenteossa ensi hallituskaudella tavalla tai toisella palata Savonlinnan opettajankoulutuksen loppumiseen?
— Pitää. Seudulle on myönnettävä rakennemuutosrahaa, koulutuspaikkoja, investointiavustuksia sekä satsauksia biotuotetekniikan keskukseen.
— Koulutustarjontaa pitää saada monipuolisesti, eri aloilta. Savonlinnaan voisi sopia esimerkiksi musiikin korkeakoulutus, vaikkapa ammattikorkeakoulutasoinen konservatorio.
Mikä tilanne politiikan teossa on saanut sinut kyyneliin tai raivon partaalle?— Opettajankoulutuksen lähtö oli sekä kyynelten että raivon partaalle saava päätös, jota en edelleenkään voi käsittää. Yleisellä tasolla suututtaa eriarvoisuutta lisäävä ja epäoikeudenmukainen politiikka.

 

Anna-Kristiina Mikkosen (sd.) mielestä SDP:n edellisissä kuntavaaleissa käyttämä iskulause kiteyttää edelleen parhaiten hänen keskeisen poliittisen tavoitteensa.