Anna-Kristiina Mikkonen

Yleinen

Koulutus

Maksuton ja laadukas koulutus luo yhteiskunnassa mahdollisuuksia. Suomalaisen sivistysyhteiskunnan perusta on luotu tarjoamalla meille kaikille taustastamme ja varallisuudestamme riippumatta laadukasta ja monipuolista koulutusta. Toisen asteen opintojen, lukion ja ammattikoulun sekä työelämän yhteistyötä tulee lisätä turvaten kuitenkin lähiopetuksen tunnit. Monipuolisten korkeakoulutuspaikkojen säilyttäminen alueellamme on tulevaisuuden elinehto.

Meillä jokaisella on oikeus elinikäiseen oppimiseen. Vapaan sivistystyön edellytykset ja saatavuus on turvattava. Linnalan opiston ja Puruvesiopiston kaltaisten, isoja kansanryhmiä liikuttavien opistojen toiminnan kautta meistä jokainen saa sisältöä elämäänsä, esimerkiksi kuorojen, posliinimaalauksen tai yleisöluentojen kautta.

Nuorisotakuun kautta jokaiselle nuorelle taataan työ-, työkokeilu-, opiskelu tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuun kehittämistä on jatkettava, sillä yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa. Koulukiusaamiselle on asetettava nollatoleranssi! Kouluissa on niin oppilaille kuin opettajille taattava työrauha.

Koulutus on tutkitusti eniten hyvinvointia ja talouskasvua tuottava yksittäinen tekijä. Korkealaatuisen tutkimuksen kautta syntyy innovaatioita, jotka luovat työpaikkoja ja talouskasvua. Koulutus on minulle sydämen asia ja opiskelijoiden edunvalvonta palkkatyöni.

Tulevaisuudesta ei kannata leikata! #koulutuslupaus

Anna-Kristiina