Anna-Kristiina Mikkonen

Blogi

Maksuton toinen aste

Maksuton toinen aste antaa kaikille yhtälaiset mahdollisuudet

Suomalaisen yhteiskunnan lippulaiva on monien vuosikymmenten ajan ollut laadukas koulutus. Suomi on pärjännyt kansainvälisessä OECD:n Pisa-tutkimuksissa hyvin useana vuonna. Suomessa on aina arvostettu koulusta ja kouluttautumista. Perhetaustasta tai varallisuudestamme riippumatta voi maassamme kouluttautua aina tohtoriksi asti laadukkaassa, maksuttomassa koulutusjärjestelmässämme.

Peruskoulu on Suomessa maksuton ja takaa kaikille yhdenvertaiset lähtökohdat jatkokoulutukseen. Toisella asteella, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opetus on maksutonta kyllä, mutta toisen asteen opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia koulunkäynnin kannalta välttämättömät oppikirjat, välineet sekä maksaa tutkintomaksut.

Vuoden 2018 Nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Kyselyn tulos on hälyttävä.

Pelastakaa lapset ry on laatinut Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kansalaisaloitteen, jolla pyritään saamaan lakiuudistuksia lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi. Aloite on kaikkinensa kannatettava, sillä tällä hetkellä peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten saavutettavissa. Eriarvoisuuden kasvun tunnustaminen ja siihen puuttuminen politiikan keinoin viitoittaisi Suomen tulevaisuutta tasapainoisemmin eteenpäin.

SDP on esittänyt oppivelvollisuus iän nostamista 18 ikävuoteen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppivelvollisuutta pidentämällä pystyisimme yhdessä huolehtimaan kaikkien nuorten pysymisestä mukana.

Koulutuksen tulee olla kaikilla tasoilla ja kaikille maksutonta Suomessa, sillä kouluttautumisen mahdollisuuden tasa-arvoisuus on yksi maamme arvokkaimmista asioista. Allekirjoita siis sinäkin Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kansalaisaloite.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607

Anna-Kristiina Mikkonen (sd.)
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Savonlinna