Anna-Kristiina Mikkonen

Yleinen

Tehdään yhdessä parempaa eurooppalaista arkea!

Haluan elää arkea, jossa nuoret opiskelevat, tekevät töitä, rakastuvat ja perustavat perheen vapaassa ja vakaassa Euroopassa. Ihmisten Euroopassa. Tasa-arvon Euroopassa.

Yhteistyö luo turvallisuutta.  Naapuruusyhteistyötä Venäjän kanssa on jatkettava. Turismi ja muu yritystoiminta yli EU:n itärajan tuo suomalaisille työtä ja toimeentuloa. Tähän on panostettava myös EU:n toimesta.

Suomalainen hieno nuorisotakuu on levitettävä koko Eurooppaan. Työ luo hyvinvointia.  Nuorten työvalmiuksia on parannettava koulutuksen työelämävastaavuutta ja kansainvälisyyttä lisäämällä.

Euro on tuonut vakautta ja ennätysalhaisen korkotason. Yhteisiä pelisääntöjä ja toimenpiteitä tarvitaan, mutta kunkin maan on huolehdittava omista vastuistaan. EU:n on oltava eettisen talouden esimerkki. Niin nuorille kuin vanhoillekin. Terveys ei ole kauppatavaraa. Kaikilla on oltava tasavertainen pääsy terveyspalvelujen piiriin.

Tehdään yhdessä parempaa eurooppalaista arkea!

Mie kannatan – sie äänestät!