Anna-Kristiina Mikkonen

Blogi

Sote-kunta huomioisi erityispiirteet

Ohessa Itä-Savossa 6.2.2019 julkaistu haastattelu sotesta:

En usko, että nämä sote-lait menevät läpi nykyisessä eduskunnassa. Toivon, että ne eivät mene. Esitetty sotemalli, kaikkien aikojen lehmänkauppa maakunnista valinnanvapauteen, sisältää lukuisia ongelmia.
Eduskuntakäsittelyssä nyt oleva esitys kiireettömien leikkausten osalta suututtaa. Ensin keskitettiin julkista toimintaa pois alueiden sairaaloista, ja nyt mahdollistettaisiin käytännössä sama toiminta yksityissairaalassa siten, että yksityisten toimijat voisivat tehdä julkisella rahalla leikkauksia keskussairaaloiden ulkopuolella ilman päivystystä.

Jos nyt esitetty sote menisi läpi, merkitsisi se perustettavien maakuntien rahapulaa, joka näkyisi palveluverkon heikennyksinä ja asiakasmaksujen nostona. Ylimitoitetut säästöodotukset ovat koko ajan olleet epärealistisia väestön vanhetessa ja sairastavuuden lisääntyessä.

Palveluiden alueellinen saatavuus on turvattava koko maassa arvioimalla uudelleen keskittämis- ja päivystysasetusten sisältöä. Soten uudistamista tarvitaan, mutta siten, että ihminen ja palvelujen saavutettavuus ovat keskiössä. Julkinen palveluntuotanto tulee olla lähtökohtana, jota voidaan täydentää yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuotannolla. En kannata erikoissairaanhoidon ulkoistamista.

Tulevalla hallituskaudella soten uudistamista on jatkettava, mutta kestävällä mallilla. SDP:n mallissa olennainen ero nykyiseen on, että vastuu palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta kootaan nykyistä merkittävästi vahvemmalle pohjalle, sote-kuntiin. Sote-kunnalle tulisi vahva itsehallinnollinen oikeus päättää siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueella tuotetaan. Sote-kunnalla on oltava mahdollisuus huomioida alueelliset erityispiirteet, kuten erikoissairaanhoidon näkökulmasta erityisesti pitkät välimatkat. SDP on esittänyt jo vuonna 2012 sitovan mitoituksen kirjaamista vanhuspalvelulakiin.

Mistä virkamiesten vaatimat kahden miljardin euron nopeat säästöt ensi vaalikaudella otetaan vai otetaanko mistään?
Ensi vaalikaudella yleisesti tarvitaan tekoja työllisyyden parantamiseksi, esimerkiksi työllisyyttä tukeva sosiaaliturvauudistus, perhevapaauudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen ja työllisyyttä vahvistava verouudistus. SDP:n mielestä yritystukia voidaan leikata. Pienituloisiin ei sen sijaan pidä kohdistaa uusia leikkauksia. Tuloja voidaan lisätä verosuunnitteluun ja harmaaseen talouteen puuttumalla.