Anna-Kristiina Mikkonen

Yleinen

Sotea uudistettava ihmislähtöisesti

Haastattelu Savonmaa 3.4.2019

Kari Tegelberg

 

Kun kerroin Savonlinnan Seudun Sotaveteraanien puheenjohtajalle Jaakko Lindellille lähteväni haastattelemaan sosiaalidemokraattien riveissä kansanedustajaksi pyrkivää Anna-Kristiina Mikkosta, Lindell pyysi, että kysyisin ehdokkaalta, mitä mieltä hän on Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisestä ja rautatiesillan jättämisestä pois Laitaatsalmen uusien maantiesiltojen vierestä.

Anna-Kristina Mikkonen vastaa Lindellin tekemiin kysymyksiin.

-Rajanylityspaikan voisi muuttaa nopeasti kansainväliseksi, mutta pienin askelin. Eli rajavartioitten ja tullin henkilökuntaa lisättäisiin Parikkalaan vaiheittain ja rajan aukioloaikaa kasvatettaisiin pikku hiljaa, Mikkonen sanoo.

Hän korostaa, että niin Venäjän kuin Suomen puolella alkaa infra, eli tiet olla kunnossa. Parasta aikaa tehdään Kolmikantaan uutta risteystä raja-aseman suuntaan ja Venäjän puolellakin tiestö on lähes valmis. Rautatiesillan rakentamatta jättämistä Mikkonen myös kummeksuu, mutta hän ei usko, että rata Parikkalasta Pieksämäelle saataisiin kannattavaksi ilman, että se sähköistettäisiin.

-Sähköistys ei varmaankaan tapahdu seuraavan vaalikauden aikana, Mikkonen arvelee.

Anna-Kristiina Mikkosta voisi kuvailla pitkän linjan poliitikoksi nuoresta, 34 vuoden iästään huolimatta. Hän on ollut kunnallis- ja maakuntapolitiikassa mukana jo 15 vuotta. Tällä hetkellä hän on Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Päivätyönään hän valvoo opiskelijoiden etuja Itä-Suomen yliopiston pääsihteerinä.

Hän on alusta asti vastustanut Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin pyrkimyksiä ulkoistaa erikoissairaanhoito. Hänen sotemallissaan sote-palveluitten on oltava kattavasti ja laajasti tarjolla ihmisille julkisina palveluina. Sama sote-malli ei sovi koko maahan. Tilanne on erilainen Helsingissä tai Savonlinnassa.

Anna-Kristiina Mikkosen sotessa lääkäritiimit liikkuvat sairaalasta toiseen potilaitten luo.

-Uudistus lähtee ihmisistä, ei jostakin kaavamaisista malleista. Keskittämis- ja päivystysasetukset tulee korjata, jotta turvataan aidosti palvelujen saatavuus. Myös vanhuspalvelulakiin on saatava sitova 0,7 hoitajan mitoitus yhtä hoidettavaa kohti ja samalla myös luotava tarkat valvontakriteerit, Anna-Kristiina Mikkonen sanoo tiukasti.

Hän vastustaa ulkoistamista muun muassa siitä syystä, että päätösvaltaa liukuu pois demokraattisesta päätöksenteosta. Hän myös sanoo, että erilaiset luvut nivel- tai sydänleikkausmääristä ovat tavallaan keinotekoisia.

-Eihän kouluverkkokeskustelussakaan 25 oppilaan alaraja koulua kohti oikeasti perustu mihinkään faktaan. Joku sanoo, että raja 21 oppilasta ja joku toinen, että 30, sitten tehdään poliittinen kompromissi, Mikkonen pohtii.

Mikkonen kannattaa toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Sillä myös ehkäistään nuorten syrjäytymistä. Hänen mielestään tulevalla vaalikaudella pitää myös satsata tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Juha Sipilän johtaman hallituksen karuin teko Savonlinnaa ja savonlinnalaisia kohtaan on Mikkosen mielestä suurin piirtein kaikkien pääministerin antamien lupausten pettäminen.

-Muutamalla insinöörikoulutuspaikalla ei korvata opettajankoulutuksen menettämistä, hän sanoo.

Hän lupaa puolustaa vahvasti Savonlinnaa, jos pääsee kansanedustajaksi. Aktiivimalli ja työntekijöitten kyykyttäminen saavat häneltä myös huutia. Sitä vastoin aidosti ihmistä aktivoiva malli, joka kannustaa etsimään aktiivisesti töitä, saa häneltä kannatusta.

-Työelämää tulee kehittää yhdessä sopien, ei sanellen, Mikkonen korostaa.

Saimaan rannalla asuvalla ehdokkaalla on tietysti ympäristö, etenkin vesistö tärkeitä asioita. Niin myös Anna-Kristiina Mikkoselle.

-Ilmastonmuutoksen hillitseminen on kaikkien yhteinen asia. Kierrätys ja lähiruoka ovat arjen kulutusvalintoja. Meidän on erityisesti pidettävä huolta myös vesistöistämme. Puhdas vesi tulee olemaan vielä kultaakin kalliimpaa, hän luettelee.

SDP:n kansanedustajaehdokkaana oleva Anna-Kristiina Mikkonen on iloinen, että saa asua sanojensa mukaan paikassa, joka on maailman paras, eli Savonlinnassa.