Anna-Kristiina Mikkonen

Teemat

Sydän banneri

Lujalla tahdolla. Osaamisella. Suurella sydämellä.

TEEMAT EDUSKUNTAVAALEISSA:

KOULUTUS

Maksuton ja laadukas koulutus luo yhteiskunnassa mahdollisuuksia.

 • Koulutuksesta ei leikata
 • Jokaisella on oikeus elinikäiseen oppimiseen
 • Nuorisotakuun kehittämistä on jatkettava
 • Vapaan sivistystyön saatavuus on turvattava
 • Kiusaamiselle nollatoleranssi
 • Maksuton toinen aste
 • Oppivelvollisuusiän nosto 18 ikävuoteen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

 

TYÖ

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tulee etsiä keinoja.

 • Yksin asuvat sekä erilaiset perheet tulee huomioida palveluissa
 • Työstä on saatava palkkaa, jolla tulee toimeen
 • Tarvitaan aidosti aktivoivaa työvoimapolitiikkaa, ei leikattujen porkkanoiden aktiivimallia
 • Asialliset työolot ja työehdot on turvattava laissa
 • Työelämää kehitetään yhdessä sopien, ei sanellen
 • Julkisista palveluista on huolehdittava. Ilman veroja ei ole yhteisiä palveluja.
 • Palkkatulojen ja pääomatulojen verotus on saatava lähemmäs toisiaan

 

HYVINVOINTI

Osaava ja terve väestö saa aikaan maailmanluokan tuotteita ja palveluja.

 • Sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava kattavasti ja laajasti tarjolla
 • Julkisten palvelujen ja kolmannen sektorin toimintaedellytykset sotepalveluiden tuottajina on turvattava
 • Keskittämis- ja päivystysasetukset tulee korjata, jotta turvataan aidosti palvelujen saatavuus
 • Vanhuspalvelulakiin kirjattava sitova hoitajamitoitus ja valvontakriteerit 
 • Saattohoitoon tulee luoda valtakunnallinen koulutus- ja toimintamalli

Lujalla tahdolla. Osaamisella. Suurella sydämellä.

 

TEEMAT KUNTAVAALEISSA:

Laadukkaat kuntapalvelut asiakaslähtöisesti
– Palvelut tuotettava lähtökohtaisesti kaupungin omana työnä
– Palvelujen laatu ja saavutettavuus turvattava
– Kaupunki on esimerkillinen hyvä työnantaja
– Kuntalaisten mielipide huomioidaan palveluja suunniteltaessa

 

Monipuolinen koulutustarjonta
– Tähtäimenä maksuton varhaiskasvatus
– Digiopetus, musiikkiluokat ja liikuntapainotteisuus kaikkien saavutettevissa
– Laadukas ja monipuolinen oppiainetarjonta toisella asteella
– Korkeakoulutuksen monipuolisuus kaupungissa

 

Vapaa-ajalle hyvinvointia
– Edulliset tilavuokrat ja harrastemaksut
– Monipuolinen konserttitarjonta ympärivuotisesti
– Kaiken ikäisten liikuntamahdollisuukiin panostaminen
– Hyvä ja kuntalaisia palveleva joukkoliikenne

Pidetään kaikki mukana!